UE
Firma P.P.H. „Inter-Glass“ stara się o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Firma P.P.H. „Inter-Glass“ stara się o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Wróć do listy

Kraśnik, dnia 2 grudnia 2019 r.
P.P.H. „Inter-Glass“ Barbara Balog w związku z realizacją projektu p.n.: „Wdrożenie Innowacyjnej technologii wytwarzania szkła laminowanego hartowanego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. dotyczące dostawy środków trwałych: pieca do laminacji szkła szt. 1, urządzenia do filtracji wody w obiegu zamkniętym szt. 1, średnionakładowej drukarki UV z płaskim stołem szt. 1.

 

W dniu 5 grudnia 2019 r. dokonano następujących zmian, polegających na usunięciu omyłek pisarskich:
1. Na stronie  9 zapytania ofertowego w pkt 6 dotyczącym klauzuli informacyjnej ochrony danych osobowych poprawiono odwołanie do błędnego załącznika: z pkt 4 na pkt 3.
2. Na stronie 21 w paragrafie 7 wzoru umowy usunięto zapis dotyczący przedmiaru robót , który został omyłkowo wskazany jako integralna część umowy.
W związku z powyższym wydłużono termin na złożenie ofert:
a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego ul. Kolejowa 20, 23-200 Kraśnik w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 15.00 dnia 7 stycznia 2020 r.
b) pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: [email protected], w formacie scanu pdf. najpóźniej do godziny 00.00 (północy) dnia 7 stycznia 2020 r.

 

Zapytanie ofertowe 2/2019 wraz z załącznikami.pdf

Zapytanie ofertowe 2/2019 wraz z załącznikami.doc

Pytanie oferenta i odpowiedź zamawiającego.docx

 

 

Kraśnik, dnia 13 stycznia 2020 r.


P.P.H. „Inter-Glass“ Barbara Balog informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wszczętego na podstawie upublicznienia zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. dotyczącego dostawy środków trwałych: Pieca do laminacji szkła szt. 1, urządzenia do filtracji wody w obiegu zamkniętym szt. 1, średnionakładowej drukarki UV z płaskim stołem szt. 1. zostali wybrani następujący wykonawcy:

 

Zadanie 1: Piec do laminacji szkła szt. 1.
Mekanika sp. z o.o., ul. Krakowska 42, 38-300 Gorlice, data wpływu oferty: 7 stycznia 2020 r., cena 171.585,00 euro

 

Zadanie 2: Urządzenie do filtracji wody w obiegu zamkniętym szt. 1.
Vitrosep S.L. C/ Garrigàs, 9 - A - E-17600 Figueres, Girona – SPAIN, data wpływu oferty: 7 stycznia 2020 r., cena 137.500,00 Euro

 

Zadanie 3: Średnionakładowa drukarka UV z płaskim stołem szt. 1. Canon Polska sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, data wpływu oferty: 3 stycznia 2020 r., cena 626.070,00 PLN

Wróć do listy

Kraśnik, dnia 26 lipca 2019 r.
P.P.H. „Inter-Glass“ Barbara Balog w związku z realizacją projektu p.n.: „Wdrożenie Innowacyjnej technologii wytwarzania szkła laminowanego hartowanego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. na wykonanie robót budowlanych hali produkcyjnej obróbki szkła z częścią biurowo socjalną z zagospodarowaniem terenu.
Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe 1.2019 wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4.pdf
przedmiar robót - załącznik nr 5.pdf


 

Kraśnik, dnia 22 sierpnia 2019 r.

P.P.H. „Inter-Glass“ Barbara Balog informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wszczętego na podstawie upublicznienia zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. na wykonanie robót budowlanych hali produkcyjnej obróbki szkła z częścią biurowo socjalną z zagospodarowaniem terenu został wybrany następujący wykonawca:

Janusz Irla IR-BUD FPHU, Słupiec 14, 33-230 Szczucin. 

Wróć do listy

P.P.H. „Inter-Glass“ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty zakupu środków trwałych – Automatycznej linii do rozkroju szkła, Kompletu szlifierek dwukrawędziowych, Myjki poziomej do szkła, Pół-automatycznej wiertarki do dwustronnej obróbki szkłak, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Termin składania ofert upływa 06.07.2017 r.

 

zapytanie ofertowe Inter-glass.pdf
zapytanie ofertowe Inter-glass.doc

Kraśnik, dnia 25 lipca 2017 r.
Informacja o wyborze Wykonawcy
 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE „INTER-GLASS” BARBARA BALOG, ul. Kolejowa 20, 23-200 Kraśnik informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wszczętego na podstawie upublicznienia ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. dotyczącego zakupu środków trwałych – Automatycznej linii do rozkroju szkła, Kompletu szlifierek dwukrawędziowych, Myjki poziomej do szkła, Pół-automatycznej wiertarki do dwustronnej obróbki szkła (sztuk 2), w związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PPH INTER-GLASS BARBARA BALOG POPRZEZ WDROŻENIE UDOSKONALONYCH PRODUKTÓW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zostali wybrani następujący wykonawcy:

1. W zakresie zadania nr 1: Automatyczna linia do rozkroju szkła Ryszard Kowalczyk „Luspol”, ul. Władysława Syrokomli 3, 30-102 Kraków

2. W zakresie zadania nr 2: Komplet szlifierek dwukrawędziowych MAK sp. z o.o. ul. Słoneczna 42a, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

3. W zakresie zadania nr 3: Myjka pozioma do szkła MAK sp. z o.o. ul. Słoneczna 42a, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

4. W zakresie zadania nr 4 : Pół-automatyczna wiertarka do dwustronnej obróbki szkła – dwie sztuki

Nadruk metodą UV

Nadruk metodą UV

Nadruk na szkle wykonują drukarze obsługujący najwyższej klasy ploter Arizona 1360 GT firmy Canon, który pozwala osiągnąć wyjątkową jakość druku. Ploter ten drukuje w technologii UV, dzięki czemu farba utrwalana jest natychmiastowo i po wyjęciu z maszyny wydruk gotowy jest do użytku. Ogromną zaletą tej technologii  jest możliwość nadruku bezpośrednio na dowolnym materiale oraz fakt, że druk jest odporny na promienie słoneczne, wilgoć i inne czynniki atmosferyczne.

Bezpośredni nadruk na szkle gwarantuje idealne schodzenie się wzoru między elementami. – Takiej gwarancji nie otrzymamy w metodzie klejenia folii na szkło.

Druk UV ma szerokie spektrum zastosowań od druku z roli na papierach, foliach, płótnach i  matach, po druk na materiałach sztywnych, takich jak PCV, PLEXI, MDF, aluminiowe płyty kompozytowe, drewnie, a także wielu innych płaskich materiałach o grubości do 50 mm.

Druk na szkle to nowość w ofercie firmy, chętnie wykorzystywana zarówno przez klientów indywidualnych do ozdoby kuchni, łazienek czy sypialni, jak i przez firmy w celu urozmaicenia wnętrza sklepu, kawiarni czy biura.

 

Kontakt
P.P.H. „Inter-Glass“
ul. Kolejowa 20, 23-200 Kraśnik
tel. +48 81 825 18 83
kom. +48 600 320 397
kom. +48 601 174 464
NIP 715 120 84 52
REGON 431152609