UE
Firma P.P.H. „Inter-Glass“ stara się o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Firma P.P.H. „Inter-Glass“ stara się o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Wróć do listy

Kraśnik, dnia 2 grudnia 2019 r.
P.P.H. „Inter-Glass“ Barbara Balog w związku z realizacją projektu p.n.: „Wdrożenie Innowacyjnej technologii wytwarzania szkła laminowanego hartowanego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. dotyczące dostawy środków trwałych: pieca do laminacji szkła szt. 1, urządzenia do filtracji wody w obiegu zamkniętym szt. 1, średnionakładowej drukarki UV z płaskim stołem szt. 1.

 

W dniu 5 grudnia 2019 r. dokonano następujących zmian, polegających na usunięciu omyłek pisarskich:
1. Na stronie  9 zapytania ofertowego w pkt 6 dotyczącym klauzuli informacyjnej ochrony danych osobowych poprawiono odwołanie do błędnego załącznika: z pkt 4 na pkt 3.
2. Na stronie 21 w paragrafie 7 wzoru umowy usunięto zapis dotyczący przedmiaru robót , który został omyłkowo wskazany jako integralna część umowy.
W związku z powyższym wydłużono termin na złożenie ofert:
a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego ul. Kolejowa 20, 23-200 Kraśnik w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 15.00 dnia 7 stycznia 2020 r.
b) pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: [email protected], w formacie scanu pdf. najpóźniej do godziny 00.00 (północy) dnia 7 stycznia 2020 r.

 

Zapytanie ofertowe 2/2019 wraz z załącznikami.pdf

Zapytanie ofertowe 2/2019 wraz z załącznikami.doc

Pytanie oferenta i odpowiedź zamawiającego.docx

 

 

Kraśnik, dnia 13 stycznia 2020 r.


P.P.H. „Inter-Glass“ Barbara Balog informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wszczętego na podstawie upublicznienia zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. dotyczącego dostawy środków trwałych: Pieca do laminacji szkła szt. 1, urządzenia do filtracji wody w obiegu zamkniętym szt. 1, średnionakładowej drukarki UV z płaskim stołem szt. 1. zostali wybrani następujący wykonawcy:

 

Zadanie 1: Piec do laminacji szkła szt. 1.
Mekanika sp. z o.o., ul. Krakowska 42, 38-300 Gorlice, data wpływu oferty: 7 stycznia 2020 r., cena 171.585,00 euro

 

Zadanie 2: Urządzenie do filtracji wody w obiegu zamkniętym szt. 1.
Vitrosep S.L. C/ Garrigàs, 9 - A - E-17600 Figueres, Girona – SPAIN, data wpływu oferty: 7 stycznia 2020 r., cena 137.500,00 Euro

 

Zadanie 3: Średnionakładowa drukarka UV z płaskim stołem szt. 1. Canon Polska sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, data wpływu oferty: 3 stycznia 2020 r., cena 626.070,00 PLN

Wróć do listy

Kraśnik, dnia 26 lipca 2019 r.
P.P.H. „Inter-Glass“ Barbara Balog w związku z realizacją projektu p.n.: „Wdrożenie Innowacyjnej technologii wytwarzania szkła laminowanego hartowanego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. na wykonanie robót budowlanych hali produkcyjnej obróbki szkła z częścią biurowo socjalną z zagospodarowaniem terenu.
Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe 1.2019 wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4.pdf
przedmiar robót - załącznik nr 5.pdf


 

Kraśnik, dnia 22 sierpnia 2019 r.

P.P.H. „Inter-Glass“ Barbara Balog informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wszczętego na podstawie upublicznienia zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. na wykonanie robót budowlanych hali produkcyjnej obróbki szkła z częścią biurowo socjalną z zagospodarowaniem terenu został wybrany następujący wykonawca:

Janusz Irla IR-BUD FPHU, Słupiec 14, 33-230 Szczucin. 

Wróć do listy

P.P.H. „Inter-Glass“ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty zakupu środków trwałych – Automatycznej linii do rozkroju szkła, Kompletu szlifierek dwukrawędziowych, Myjki poziomej do szkła, Pół-automatycznej wiertarki do dwustronnej obróbki szkłak, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Termin składania ofert upływa 06.07.2017 r.

 

zapytanie ofertowe Inter-glass.pdf
zapytanie ofertowe Inter-glass.doc

Kraśnik, dnia 25 lipca 2017 r.
Informacja o wyborze Wykonawcy
 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE „INTER-GLASS” BARBARA BALOG, ul. Kolejowa 20, 23-200 Kraśnik informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wszczętego na podstawie upublicznienia ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. dotyczącego zakupu środków trwałych – Automatycznej linii do rozkroju szkła, Kompletu szlifierek dwukrawędziowych, Myjki poziomej do szkła, Pół-automatycznej wiertarki do dwustronnej obróbki szkła (sztuk 2), w związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PPH INTER-GLASS BARBARA BALOG POPRZEZ WDROŻENIE UDOSKONALONYCH PRODUKTÓW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zostali wybrani następujący wykonawcy:

1. W zakresie zadania nr 1: Automatyczna linia do rozkroju szkła Ryszard Kowalczyk „Luspol”, ul. Władysława Syrokomli 3, 30-102 Kraków

2. W zakresie zadania nr 2: Komplet szlifierek dwukrawędziowych MAK sp. z o.o. ul. Słoneczna 42a, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

3. W zakresie zadania nr 3: Myjka pozioma do szkła MAK sp. z o.o. ul. Słoneczna 42a, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

4. W zakresie zadania nr 4 : Pół-automatyczna wiertarka do dwustronnej obróbki szkła – dwie sztuki

Lider w branży szklarskiej
Wysoka jakość naszych produktów pozwoliła Firmie zaistnieć i ugruntować silną pozycję na rynkach Europy zachodniej
Poznaj ofertę
O firmie

Firma „Inter-Glass“ powstała w 1999r. Zajmujemy się obróbką szkła płaskiego i luster do fabryk mebli.

Naszymi odbiorcami są fabryki mebli w Polsce, Białorusi, Ukrainie i Chorwacji. Wysoka jakość naszych produktów pozwoliła Firmie zaistnieć i ugruntować silną pozycję na rynkach Europy zachodniej. Połowa naszej produkcji trafia do fabryk mebli w Niemczech.

Nasza Firma jest jednym z liderów w branży szklarskiej w południowo-wschodniej części Polski. Zawdzięczamy to wysoko wykwalifikowanym specjalistom i wysokiej jakości produktom. Pracujemy na maszynach renomowanych firm m.in. Bavelloni i Bottero.

Jesteśmy w stanie dopasować nasze produkty do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą i do współpracy.

Barbara i Włodzimierz Balog

Nasza Firma jest jednym z liderów w branży szklarskiej w południowo-wschodniej części Polski
Kontakt
P.P.H. „Inter-Glass“
ul. Kolejowa 20, 23-200 Kraśnik
NIP 715 120 84 52
REGON 431152609